eve Sleep 10 års madrasgaranti

Vi er stolte over at kunne tilbyde 10 års garanti på din madras, da den opfylder de højeste standarder for privat brug. Bemærk, at denne garanti ydes gratis og i tillæg til de rettigheder, du har ifølge loven.

Vores 10 års madrasgaranti reguleres af og er underlagt de vilkår og betingelser, der er anført nedenfor.

Hvad dækker garantien så?

Denne garanti dækker følgende fejl og mangler i materialer og udførelse for en eve-madras, der udelukkende har været benyttet til normal privat brug og har været behandlet i henhold til vores side eve-madras – hyppigt stillede spørgsmål:

 • Forringelse, som får madrassen til at have en synlig fordybning eller hulning på over 2,5 cm, forudsat at fordybningen eller hulningen ikke skyldes forkert eller utilstrækkeligt fundament som beskrevet på siden eve – hyppigt stillede spørgsmål.
 • Enhver fysisk fejl i madrassen, der får skummaterialet til at revne eller krakelere, forudsat at madrassen ikke har været håndteret forkert.
 • Hvad angår madrasbetrækket alene, enhver fejl i udførelsen af lynlåsenheden eller madrasbetrækkets stof. Som nævnt nedenfor vil en fejl i madrasbetrækket alene ikke berettige dig til en ny eve-madras, kun et nyt betræk.

Opbevar en kopi af din ordrebekræftelse som købsbevis. Du har brug for denne til at fremsætte et krav. Uden ordrebekræftelsen forbeholder vi os ret til at afvise ethvert krav i medfør af denne garanti.

Bemærk endvidere, at garantien kun gælder for den oprindelige køber, og den kan ikke overdrages ved videresalg.

Og... hvad dækker garantien så ikke?

Hvis det ikke falder inden for en af kategorierne ovenfor i afsnittet "Hvad dækker garantien så?", er det ikke dækket vores garanti. Som eksempel på, hvad der ikke er dækket, se nedenstående liste (der kan dog også være andre ting, der ikke er dækket):

 • En normal forøgelse af skummaterialets trykaflastende materiales blødhed, som ikke påvirker madrassens trykaflastende egenskaber. Dette omfatter fordybning eller hulning, der er mindre end eller lig med 2,5 cm, hvilket forekommer naturligt, som beskrevet på siden eve – hyppigt stillede spørgsmål.
 • Komfortpræferencer.
 • Unormal brug.
 • Enhver brug, der ikke er i overensstemmelse med den vejledning, der er anført på siden eve-madras – hyppigt stillede spørgsmål.
 • Anden brug end normal privat brug..
 • Fysisk misbrug eller beskadigelse af madrassen, som forårsager defekter såsom brandpletter, snit, rifter, væskeskade eller pletter.
 • Udsættelse for lave temperaturer i længere tid, hvilket får materialerne til at revne eller blive permanent deformeret.
 • Mug, snavs eller lugt som følge af utilstrækkelig madraspleje. Der kan findes yderligere information i eve-madras – hyppigt stillede spørgsmål.
 • Ethvert krav, der fremsættes, der ikke er til gavn for den oprindelige køber.
 • Ombytning af en eve-madras som følge af et defekt betræk. Hvis du køber en madras, og kun betrækket er defekt (og ikke madrassen), udskifter vi kun betrækket og ikke hele madrassen.
 • En fejl eller ændring i en madras, der kun er en mindre afvigelse eller en normal ændring, som ikke påvirker produktets trykfordelende egenskaber, som anført i eve-madras – hyppigt stillede spørgsmål.
 • Enhver madras, der ikke er åbnet inden for én måned efter levering.
 • Enhver madras (uanset om den er fremstillet af eve eller ej), der sælges af en forhandler, som ikke er en autoriseret eve sleep-forhandler på købstidspunktet.
 • Enhver madras, der sælges "som den er og forefindes", "forberedt til brug", "repareret", "brugt", "komfortretur", "returneret" eller enhver anden formulering, der angiver at madrassen ikke er "ny" eller af "førstesortering" eller tidligere har været købt eller brugt af andre.
 • Ethvert garantikrav, der ikke fremsættes ved at kontakte kundeservice på hej@sleepeve.dk.
 • Ethvert krav i henhold til denne garanti, der ikke følger den fremgangsmåde for at fremsætte krav, der er anført i "Hvad skal du gøre, hvis du mener, at du har et garantikrav?"

Hvornår starter garantien?

Denne garanti starter på den dato, hvor madrassen leveres, og varer i 10 år fra den dato.

Hvad skal du gøre, hvis du mener, at du har et garantikrav?

Hvis du mener, at produktet har en fejl, der er dækket af denne garanti, skal du kontakte vores kundeserviceteam, som vil:

 • Bede dig om at indsende en kopi af din ordrebekræftelse som købsbevis.
 • Bede om en beskrivelse og enhver dokumentation for fejlen, som du mener er dækket af garantien.
 • Kræve, at du indsender fotografier af hele madrassens soveoverflade og eventuelle synlige fejl. Hvis du ikke indsender fotografier af defekten, kan det medføre, at ombytningen forsinkes, eller at madrassen ikke ombyttes.

Vores kundeserviceteam vil på grundlag af de modtagne beviser beslutte, om eve vil dække omkostningerne til returforsendelse og eventuel tilknyttet testning, hvilket kan omfatte at sende en tekniker ud til, hvor madrassen befinder sig. Hvis eve ikke dækker disse udgifter, og du selv betaler for dem, vil eve, hvis garantikravet godkendes, refundere eventuelle rimelige udgifter til returforsendelse og eventuel tilknyttet testning, du har pådraget dig (forudsat at du giver tilstrækkelig dokumentation for, at du har pådraget dig sådanne udgifter).

Derefter arrangerer vi afhentning af din defekte madras, eller hvis der er tale om ombytning af betrækket, leverer vi erstatningsbetrækket til dig.

Hvad gør vi, når vi får alt dette fra dig?

Alle bevismaterialer, vi modtager vedrørende det potentielle garantikrav, herunder i visse tilfælde selve madrassen, vil blive undersøgt og evalueret af eve. Når vi har modtaget den dokumentation, vi har behov for til dette, beslutter vi, efter vores eget rimelige skøn, om dit krav er dækket af garantien.

Hvis vi fastlægger, at dit krav er dækket af garantien, vil vi:

 • (efter eget skøn) enten reparere den defekte madras for vores regning eller udskifte den med den samme eller en tilsvarende madras for vores regning;
 • refundere dig for eventuelle rimelige udgifter til returforsendelse og eventuel tilknyttet testning, du har pådraget dig (forudsat at du giver tilstrækkelig dokumentation for, at du har pådraget dig sådanne udgifter); og
 • sende den reparerede eller ombyttede madras tilbage til dig for vores regning – bemærk, at levering af ombyttede eller reparerede madrasser kun er tilgængelig til det land, som den oprindelige bestilling blev leveret til.
 • Hvis vi fastlægger, at dit krav ikke er dækket af garantien, vil vi spørge dig, om vi skal returnere madrassen til dig (for din regning) eller bortskaffe madrassen (for vores regning). Hvis vi ikke hører fra dig i løbet af 30 dage fra en sådan meddelelse, bortskaffer vi madrassen (for vores regning).

  Hvad hvis du har et gyldigt krav under garantien og ønsker en opgraderet madras?

  Hvis du har et gyldigt krav under garantien og du ønsker at bytte en defekt madras med en dyrere eve-madras, så send os en e-mail på hej@sleepeve.dk. I disse tilfælde skal du betale forskellen mellem den oprindelige katalogpris for madrassen og katalogprisen på den opgraderede madras på opgraderingstidspunktet.

  Bemærk, at levering af opgraderede madrasser i medfør af denne garanti kun er tilgængelig til det land, som den oprindelige bestilling blev leveret til.

  Hvilken garanti gælder for en ombyttet eller repareret madras eller en opgraderet madras?

  Enhver ombyttet eller repareret madras , du modtager efter et godkendt garantikrav i medfør af denne garanti, er underlagt samme begrænsede madrasgaranti som den oprindelige madras og bevarer den oprindelige garantiperiode – dvs. 10 år fra den oprindelige madrasleveringsdato. Hvis du for eksempel får en ombyttet eller repareret madras, der er samme stil og pris som den oprindelige madras, så starter garantiperioden for den ombyttede eller reparerede madras fra den oprindelige madrasleveringsdato.

  Hvad hvis jeg kun vil have pengene tilbage?

  Denne garanti giver dig ikke ret til en refundering. Garantien dækker kun ombytning, reparation og opgraderinger efter godkendt garantikrav.

  Hvem står bag denne garanti, og hvor skal man sende madrassen og andre ting hen, man skal fremskaffe for at dokumentere garantikravet?

  Garantien administreres af:

  eve Sleep PLC med adressen North Yard 2, Interchange Atrium, The Stables Market, Chalk Farm Rd, Camden, London, NW1 8AH, England.

  Kontakt vores kundeservice på hej@sleepeve.dk for at indlede et garantikrav. Vi kan ikke acceptere andre kommunikationsformer for et gyldigt garantikrav. Kundeservice arrangerer afhentning for kunden på et sted, som kunden vælger i det land, hvor den oprindelige bestilling blev leveret.

eve-pude 3 års garanti

Vi er stolte over at kunne tilbyde 3 års garanti på din pude, da den opfylder de højeste standarder for privat brug. Bemærk, at denne garanti ydes gratis i tillæg til de rettigheder, du har ifølge loven.

Vores 3 års pudegaranti reguleres af og er underlagt de vilkår og betingelser, der er anført nedenfor.

Og... hvad dækker garantien så ikke?

  Denne garanti dækker følgende fejl og mangler i materialer og udførelse for en eve-pude, der udelukkende har været benyttet til normal privat brug.

  • Forringelse, der får puden til at have en synlig fordybning eller hulning på over 2 cm.
  • Enhver fysisk fejl i puden, der får skummaterialet til at revne eller krakelere, forudsat at puden ikke har været håndteret forkert.
  • Hvad angår betrækket alene, enhver fejl i udførelsen af lynlåsenheden eller betrækkets stof. Som nævnt nedenfor vil en fejl i betrækket alene ikke berettige dig til en ny pude, kun et nyt betræk.

  Opbevar en kopi af din ordrebekræftelse som købsbevis. Du har brug for denne til at fremsætte et krav. Uden ordrebekræftelsen forbeholder vi os ret til at afvise ethvert krav i medfør af denne garanti. Bemærk endvidere, at garantien kun gælder for den oprindelige køber, den kan ikke overdrages ved videresalg.

Og... hvad dækker garantien så ikke?

Hvis det ikke falder inden for en af kategorierne ovenfor i afsnittet "Hvad dækker garantien så?", er det ikke dækket af garantien.

Som eksempel på, hvad der ikke er dækket, se nedenstående liste (der kan dog også være andre ting, der ikke er dækket):

 • Normal øget blødgørelse og sammenfald af materialerne eller enhver anden normal brug og slid.
 • Komfortpræferencer.
 • Unormal brug.
 • Anden brug end normal privat brug.
 • Fysisk misbrug eller beskadigelse af puden, som forårsager defekter såsom brandpletter, snit, rifter, væskeskade eller pletter.
 • Udsættelse for lave temperaturer i længere tid, hvilket får materialerne til at revne eller blive permanent deformeret.
 • Mug, snavs eller lugt som følge af utilstrækkelig pudepleje.
 • Ethvert krav, der fremsættes, der ikke er til gavn for den oprindelige køber.
 • Ombytning af en pude som følge af et defekt betræk. Hvis du køber en pude, og kun betrækket er defekt (og ikke puden), udskifter vi kun betrækket og ikke hele puden.
 • En fejl eller ændring i en pude, der kun er en mindre afvigelse eller en normal ændring, som ikke påvirker de trykfordelende egenskaber.
 • Enhver pude (uanset om den er fremstillet af eve eller ej), der sælges af en forhandler, som ikke er en autoriseret eve sleep-forhandler på købstidspunktet.
 • Enhver pude, der sælges "som den er og forefindes", "forberedt til brug", "repareret", "brugt", "komfortretur", "returneret" eller enhver anden formulering, der angiver at puden ikke er "ny" eller af "førstesortering" eller tidligere har været købt af andre.
 • Ethvert garantikrav, der ikke fremsættes ved at kontakte kundeservice på hej@sleepeve.dk.
 • Ethvert krav i henhold til denne garanti, der ikke følger den fremgangsmåde for at fremsætte krav, der er anført i "Hvad skal du gøre, hvis du mener, at du har et garantikrav?"
  • Hvornår starter garantien?

   Denne garanti starter på den dato, hvor puden leveres, og varer indtil der er gået 3 år fra den dato.

   Hvad skal du gøre, hvis du mener, at du har et garantikrav?

   Hvis du mener, at produktet har en fejl, der er dækket af denne garanti, skal du kontakte vores kundeserviceteam, som vil:

   • Bede dig om at indsende en kopi af din ordrebekræftelse som købsbevis.
   • Bede om en beskrivelse og enhver dokumentation for fejlen, som du mener er dækket af garantien.
   • Kræve, at du indsender fotografier af hele pudens soveoverflade og eventuelle synlige fejl. Hvis du ikke indsender fotografier af defekten, kan det medføre, at ombytningen forsinkes, eller at puden ikke ombyttes.

   Vores kundeserviceteam vil på grundlag af de modtagne beviser beslutte, om eve vil dække omkostningerne til returforsendelse og eventuel tilknyttet testning. Hvis eve ikke dækker disse udgifter, og du selv betaler for dem, vil eve, hvis garantikravet godkendes, refundere eventuelle rimelige udgifter til returforsendelse og eventuel tilknyttet testning, du har pådraget dig (forudsat at du giver tilstrækkelig dokumentation for, at du har pådraget dig sådanne udgifter).

   Derefter arrangerer vi afhentning af din defekte pude, eller, hvis der er tale om ombytning af betrækket, leverer vi erstatningsbetrækket til dig.

   Hvad gør vi, når vi får alt dette fra dig?

   Alle bevismaterialer, vi modtager vedrørende det potentielle garantikrav, herunder i visse tilfælde selve puden, vil blive undersøgt og evalueret af eve. Når vi har modtaget den dokumentation, vi har behov for til dette, beslutter vi, efter vores eget rimelige skøn, om dit krav er dækket af garantien.

   Hvis vi fastlægger, at dit krav er dækket af garantien, vil vi:

   • (efter eget skøn) enten reparere den defekte pude for vores regning eller udskifte den med den samme eller en tilsvarende pude for vores regning;
   • refundere dig for eventuelle rimelige udgifter til returforsendelse og eventuel tilknyttet testning, du har pådraget dig (forudsat at du giver tilstrækkelig dokumentation for, at du har pådraget dig sådanne udgifter); og
   • sende den reparerede eller ombyttede pude tilbage til dig for vores regning – bemærk, at levering af den ombyttede eller reparerede pude kun er tilgængelig til det land, som den oprindelige bestilling blev leveret til.

   Hvis vi fastlægger, at dit krav ikke er dækket af garantien, vil vi spørge dig, om vi skal returnere puden til dig (for din regning) eller bortskaffe puden (for vores regning). Hvis vi ikke hører fra dig i løbet af 30 dage fra en sådan meddelelse, bortskaffer vi puden (for vores regning).

   Hvilken garanti gælder for en ombyttet eller repareret pude?

   Enhver ombyttet eller repareret pude, du modtager efter et godkendt garantikrav i medfør af denne garanti, er underlagt samme begrænsede pudegaranti som den oprindelige pude, dvs. 3 år fra den oprindelige pudes leveringsdato. Hvis du for eksempel får en ombyttet eller repareret pude, der er samme stil og pris som den oprindelige pude, så starter garantiperioden for den ombyttede eller reparerede pude fra den oprindelige pudes leveringsdato.

   Hvem står bag denne garanti, og hvor skal man sende puden og andre ting hen, som man skal fremskaffe for at dokumentere garantikravet?

   Garantien administreres af:

   Eve Sleep PLC med adressen North Yard 2, Interchange Atrium, The Stables Market, Chalk Farm Rd, Camden, London, NW1 8AH, England.

   Kontakt vores kundeservice på hej@sleepeve.dk for at indlede et garantikrav. Vi kan ikke acceptere andre kommunikationsformer for et gyldigt garantikrav. Kundeservice arrangerer afhentning for kunden på et sted, som kunden vælger i det land, hvor den oprindelige bestilling blev leveret.

Eve Sleep 3 Year Sheets Warranty

Your new Eve Sleep Sheets are covered by a 3 year limited warranty. This limited Sheets Warranty gives you specific legal rights.

Hvad dækker garantien så?

 • This limited Sheets Warranty applies to defects due to faulty workmanship or materials, subject to the limitations described in this warranty.

Og... hvad dækker garantien så ikke?

 • This limited Sheets Warranty does not cover the following:
 • Normal wear and tear as a result of washing and intended use.
 • Comfort preference.
 • Physical abuse or damage to the Sheets, including but not limited to, burns, cuts, tears, liquid damage, or stains; provided, that the defect is caused by such abuse or damage.
 • Any Sheets (whether manufactured by Eve Sleep or not) sold by resellers who are not authorized retailers.
 • In the event of a defect, Eve Sleep’s sole and exclusive liability and your sole remedy under this limited Sheets Warranty will be, at Eve Sleep’s option, to provide a replacement Sheets, subject to your fulfillment of “Your Responsibilities” below.

Hvornår starter garantien?

The warranty starts on the date of delivery of the sheets and lasts until the end of 1 year from that date.

Hvad skal du gøre, hvis du mener, at du har et garantikrav?

If you believe there is a defect which is covered by this warranty, you should get in touch with our customer service team and they will:

 • Ask for a description and any evidence of the defect which you believe is covered by the warranty;
 • Arrange pick up for your defective sheets;
 • Decide if Eve will cover the shipping costs required to return your sheets based on if you have a valid claim under the warranty.

Hvad gør vi, når vi får alt dette fra dig?

When we receive from you the sheets and information above, we will cross-examine the sheets. We will decide at our sole reasonable discretion if it is covered under the warranty.

If it is covered by the warranty, we will:

 • (at our sole discretion) replace it with the same or comparable sheets;
 • pay the costs of repairs, spare parts, labour, travel, postage, repair and delivery; and
 • ship the replaced sheets back to you.

If it is not covered by the warranty, we will ask you if you want us to return the sheets to you (at your cost) or dispose of the sheets (both at your cost).

What if you have a valid claim under the warranty and you want upgraded sheets?

If your sheets are covered by the warranty and you want to replace it with more expensive eve sheets, then please email us at hello@evemattress.co.uk . You will be required to pay the difference between the original purchase price of the sheets and that of the upgrade sheets.

What warranty applies to a replaced or repaired sheets or an upgrade sheets?

Replaced sheets that are not upgrade sheets are subject to the same limited sheets warranty as the original sheets. For example, if you obtained replaced sheets that are the same style and price as the original sheets, then the warranty period of the replaced or repaired sheets begins from the date of delivery of the original sheets.

If you purchase upgrade sheets however, then you obtain a new limited sheets warranty and the 1-year warranty starts on the delivery date of the upgrade sheets.

Who operates this warranty and where should you send the sheets and other items you have to provide to claim on the warranty?

Garantien administreres af:

eve Sleep PLC med adressen North Yard 2, Interchange Atrium, The Stables Market, Chalk Farm Rd, Camden, London, NW1 8AH, England.

Kontakt vores kundeservice på hej@sleepeve.dk for at indlede et garantikrav. Vi kan ikke acceptere andre kommunikationsformer for et gyldigt garantikrav. Kundeservice arrangerer afhentning for kunden på et sted, som kunden vælger i det land, hvor den oprindelige bestilling blev leveret.

Eve Sleep 3 Year Protector Warranty

We are proud to offer a 3 Year warranty on our protector as it meets the highest standards for domestic use.

Please note that this warranty is provided free of charge and in addition to the rights given to you by the law. Please note also that our 10-year warranty operates in accordance with the terms and conditions stated below.

Hvad dækker garantien så?

 • This warranty covers defects in materials and workmanship in the following components of an eve protector during normal domestic use only:

Og... hvad dækker garantien så ikke?

If it does not fall into one of the categories above in the 'So…what does the warranty cover?' section, then it is not covered by our warranty.

By way of example of what is not covered, please see the following list (although there can be other things too which are not covered):

 • Comfort preference.
 • Normal increases in softening and settling of materials, or any other normal wear and tear.
 • Physical abuse or damage to the structure and/or cover material, including but not limited to, burns, cuts, tears, liquid damage, or stains; provided, that the defect is caused by such abuse or damage.
 • Any Protector (whether manufactured by Eve Sleep or not) sold by resellers who are not authorized retailers.
 • In the event of a defect, Eve Sleep’s sole and exclusive liability and your sole remedy under this limited protector warranty will be, at Eve Sleep’s option, to provide a repaired or replacement protector or protector Cover, subject to your fulfillment of “Your Responsibilities” below.

Hvornår starter garantien?

The warranty starts on the date of delivery of the protector and lasts until the end of 1 years from that date.

Hvad skal du gøre, hvis du mener, at du har et garantikrav?

If you believe there is a defect which is covered by this warranty, you should get in touch with our customer service team and they will:

 • Ask for a description and any evidence of the defect which you believe is covered by the warranty;
 • Arrange pick up for your defective protector;
 • Decide if Eve will cover the shipping costs required to return your protector based on if you have a valid claim under the warranty.

Hvad gør vi, når vi får alt dette fra dig?

When we receive from you the protector and information above, we will cross-examine the protector. We will decide at our sole reasonable discretion if it is covered under the warranty.

If it is covered by the warranty, we will:

 • (at our sole discretion) either repair the defective protector or replace it with the same or a comparable protector;
 • pay the costs of repairs, spare parts, labour, travel, postage, repair and delivery; and
 • ship the repaired or replaced protector back to you.

If it is not covered by the warranty, we will ask you if you want us to return the protector to you (at your cost) or dispose of the protector (both at your cost).

What if you have a valid claim under the warranty and you want an upgraded protector?

If your protector is covered by the warranty and you want to replace it with a more expensive eve protector, then please email us at hello@evemattress.co.uk . You will be required to pay the difference between the original purchase price of the protector and that of the upgrade protector.

What warranty applies to a replaced or repaired protector or an upgrade protector?

A replaced or repaired protector that is not an upgrade protector is subject to the same limited protector warranty as the original protector. For example, if you obtain a replaced or repaired protector that is the same style and price as the original protector, then the warranty period of the replaced or repaired protector begins from the date of delivery of the original protector.

If you purchase an upgrade protector however, then you obtain a new limited protector warranty and the 1-year warranty starts on the delivery date of the upgrade protector.

Who operates this warranty and where should you send the protector and other items you have to provide to claim on the warranty?

Garantien administreres af:

eve Sleep PLC med adressen North Yard 2, Interchange Atrium, The Stables Market, Chalk Farm Rd, Camden, London, NW1 8AH, England.

Kontakt vores kundeservice på hej@sleepeve.dk for at indlede et garantikrav. Vi kan ikke acceptere andre kommunikationsformer for et gyldigt garantikrav. Kundeservice arrangerer afhentning for kunden på et sted, som kunden vælger i det land, hvor den oprindelige bestilling blev leveret.