Denne side beskriver (sammen med de dokumenter, der henvises til på den) de vilkår og betingelser, i henhold til hvilke vi leverer alle vores varer ("varerne"), der er anført på vores websted  www.sleepeve.dk("vores websted"), til dig. www.sleepeve.dk tilhører eve Sleep Ltd.

eve er handelsnavnet for eve Sleep Limited, et selskab, der er registreret i England med selskabsnummer 09261636 med hjemsted på adressen 128 Albert Street, London, NW1 7NE, England.

Levering

Standard levering i Danmark af alle eve-produkter er gratis, der er ingen skjulte omkostninger ved kassen.  

Levering af varerne vil derfor finde sted på den adresse, der indtastes under bestillingsprocessen. Hvis du ønsker at ændre din leveringsadresse, efter du har afgivet bestillingen, kan vi kun ændre den før afsendelse af bestillingen, og vi kan kun gøre det pr. telefon eller pr. e-mail. Levering finder sted til ejendommens hoveddør.

Hvis vi leverer varerne til den adresse, du har anført i bestillingen (eller enhver anden adresse vi har aftalt skriftligt), regnes varerne for at være leveret, og vi hæfter ikke for manglende levering af varerne. Vi er ikke forpligtet til at forvisse os om, at den person, der modtager leveringen på den adresse, du har givet os, er dig (eller er en person, du har bemyndiget til at acceptere levering af varerne).

Varerne leveres kun af os eller af en tredjepart, vi har hyret til at foretage levering på vores vegne til din hoveddør. Hvis du anmoder om, at varerne bringes et andet sted hen, så hæfter vi eller enhver tredjepart ikke for eventuel beskadigelse af inventar, installationer eller din boligs struktur (f.eks. gips, mursten), der måtte forekomme. Sådanne tiltag sker på egen risiko.

eve forbeholder sig ret til at opdele forsendelser af logistiske årsager.

Afhentning

Hvis vi har leveret din madras, men du har skiftet mening, vil vi afhente madrassen gratis, hvis du informerer os om dette inden for prøveperioden for det pågældende eve-produkt.

Pris

Vores priser er angivet i kroner og inkluderer alle afgifter med den gældende momssats på betalingsdatoen, hvis de bestilte produkter skal opkræves til de gældende priser ved den endelige registrering af bestillingen, dvs. ved fuld betaling.

Produkternes salgspriser kan ændres på et hvert tidspunkt af eve. Kunden opkræves den gældende pris ved bestillingen, og har læst disse priser og accepterer prisen før godkendelse.

Salgspriserne inkluderer forsendelsesudgifter, medmindre andet er anført. Der kan være forsendelsesudgifter i tillæg til prisen for de købte produkter, afhængigt af de valg, som kunden foretager, og dette vises før kundens registrering af bestillingen under betegnelsen "forsendelse".

eve forbeholder sig komplet frihed vedrørende deres udbud på webstedet, herunder til at ændre priser på produkterne uden at informere kunden på forhånd.

Betaling

Du kan betale for dit køb med alle de metoder, der er tilgængelige på webstedet. Den konto, der er knyttet til din betalingsmetode, vil blive debiteret på bestillingstidspunktet.

Kunden autoriserer eve fuldt ud til at benytte betalingskortet til at betale for sin bestilling, og at en sådan betaling betyder at give retlig adgang til tilstrækkelige midler til at dække alle omkostninger ved hans/hendes bestilling på webstedet. eve kan ikke drages til ansvar for bedragerisk brug af den benyttede betalingsmetode.

Vi kan ikke drages til ansvar for noget forsøg på at betale med andre midler end dem, der tilbydes på webstedet, når du køber, og især i tilfælde af mistet betaling (f.eks. check eller kontanter).

eve forbeholder sig ret til at standse eller annullere enhver bestilling og/eller levering, uanset dens art eller gennemførelsesstadie i tilfælde af manglende betaling af enhver sum, kunden skylder, eller betalingsmisligholdelse.

Levering af enhver ny bestilling kan indstilles i tilfælde af forsinket betaling af en tidligere bestilling, uanset bestemmelserne for denne.

Alle betalinger vil blive behandlet via en sikker datakryptering, således at ingen af de oplysninger, som kunden leverer, opsnappes af tredjeparter.

Det er op til kunden at gemme og udskrive betalingscertifikatet, hvis denne ønsker at bevare transaktionens bankoplysninger.

eve bevarer fuldt ejerskab over de solgte varer, indtil betaling af den samlede pris bestående af varens pris, afgifter, skatter og obligatoriske bidrag.

Produkttilgængelighed

I tilfælde af manglende tilgængelighed af et eller flere produkter efter afgivelse af bestillingen, vil kunden få besked pr. e-mail eller telefon. Bestillingens beløb vil blive omregnet, og kunden vil blive opkrævet det nye beløb minus de manglende produkter. Hvis hele bestillingen er utilgængelig, vil kunden få besked pr. e-mail eller telefon, og vil ikke blive opkrævet noget (eller vil få en refundering). I tilfælde af, at produkterne er utilgængelige før eller efter en bestilling, kan eve ikke drages til ansvar for eventuelle tab, som kunden lider, og er ikke erstatningspligtig.

Produktgaranti

Se venligst vores produktgarantiside https://www.sleepeve.dk/garanti

Returneringer, refunderinger & ombytninger

De fleste af vores produkter kommer med en prøveperiode.

Madras: 100 dage

Pude, lagner, dyne: 30 dage

Se politikken for det individuelle produkt for yderligere oplysninger.

Bemærk, at for kunder uden for Danmark gælder prøveperioderne stadig, men den gratis afhentning/returnering vil eventuelt ikke være gældende.

Immaterielle rettigheder

Alle ting, der vises på webstedet, herunder blandt andet tekster, kommentarer, varer, illustrationer, billeder og varemærker er beskyttet i hele verden af ophavsret og immaterielle rettigheder. Fuldstændig eller delvis gengivelse af de tilgængelige ting på webstedet på ethvert aktuelt eller fremtidigt medie er strengt forbudt.

Skriftlig kommunikation

Gældende lovgivning kræver, at en del af de oplysninger eller den kommunikation, vi sender til dig, skal være skriftlig. Når du benytter vores websted, accepterer du, at kommunikation med os vil være hovedsagelig elektronisk. Vi vil kontakte dig pr. e-mail eller give dig information ved at opsætte notitser på vores websted.

Til kontraktmæssige formål accepterer du disse elektroniske kommunikationsmidler, og du accepterer, at alle kontrakter, meddelelser, oplysninger og anden kommunikation, som vi sender til dig elektronisk, overholder ethvert juridisk krav om, at en sådan kommunikation skal være skriftlig.

Begivenheder uden for vores kontrol

Vi hæfter ikke for og kan ikke drages til ansvar for manglende gennemførelse eller forsinket gennemførelse af enhver af vores kontraktmæssige forpligtelser, som følge af begivenheder uden for vores rimelige kontrol ("force majeure-begivenhed").

En force majeure-begivenhed omfatter enhver handling, begivenhed, manglende begivenhed, undladelse, et uheld eller en naturkatastrofe, som vi inden for rimelighedens grænser ikke har kontrol over.

Vores opfyldelse i henhold til enhver kontrakt vurderes at være indstillet i den periode, som force majeure-begivenheden varer, og vi får en forlængelse af opfyldelsestiden svarende til denne periodes varighed. Vi vil gøre alt inden for rimelighedens grænser for at afslutte force majeure-begivenheden eller finde en løsning, hvorved vores forpligtelser i medfør af kontrakten kan opfyldes til trods for force majeure-begivenheden.